W swojej ofercie posiadamy trzy pakiety:

miesięczny KOMFORT,

- kwartalny OPTIMA,

- półroczny KOMPAKT.

Nasza firma zajmuje się stałą obsługą firm w ramach której oferujemy m.in. przygotowanie dokumentacji powypadkowej, analizę wypadków przy pracy, organizację pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych, szkolenia wstępne ogólne, analizę stanu BHP.

UWAGA: Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy § 2. Pracodawca - przypadku braku kompetentnych pracowników - może powierzyć wykonywania zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy.