Wykonujemy audyty maszyn pod kątem:

- wymagań zasadniczych (maszyny nowe - dyrektywa maszynowa),

- wymagań minimalnych (maszyny używane - dyrektywa narzędziowa).

Wymagania zasadnicze (nowe maszyny) obowiązują: producenta (projekt i wykonanie) wprowadzonej do obrotu maszyny lub osobę oddającą do użytku maszynę (np. maszyna wykonana na potrzeby własne. Dotyczą maszyn wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku w Polsce po 01.05.2004 r. (data wejścia Polski do Unii Europejskiej).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1228) z późn. zm.

Oferujemy wg Państwa potrzeb kompleksową obsługę dostosowania zarówno pojedynczych maszyn jak i całych linii produkcyjnych.

Przebieg audytu:

- Identyfikacja wizualna maszyny oraz kontrola dokumentacji.

- Przegląd na zgodność z wymaganiami prawnymi (lokalizacja, elementy sterowania, zabezpieczenie stref niebezpiecznych, działanie elementów bezpieczeństwa, itd.)

- Sporządzenie i przekazanie raportu z audytu w skład którego wchodzą: odniesienie do przepisów i norm,

- Identyfikacja maszyny, wykaz niezgodności, ocena ryzyka, proponowane działania korygujące.

- Reaudyt - wykonany po wykonaniu działań korygujących, potwierdzający dostosowanie maszyny do obowiązujących wymagań.

- Wystawienie poświadczenia Zgodności lub przygotowanie Deklaracji Zgodności.

Istnieje również możliwość wykonania kompleksowych działań korygujących.