Szkolenia przeprowadzamy zarówno w formie tradycyjnej (wykład, seminarium, ćwiczenia) jak też w formie samokształcenia kierowanego (szkolenia okresowe i tematyczne online).

Forma i poruszane zagadnienia są indywidualnie dobierane do potrzeb klienta.

Podczas szkoleń korzystamy z pomocy dydaktycznych:

- zestawy pozoracji ran,

- defibrylator szkoleniowy,

- fantomy,

- środki medyczne,

- okulary symulujące upojenie alkoholowe,

- wytwornica dymu do symulacji pożaru,

- przekroje gaśnic - budowa i zasada działania,

- podręczny sprzęt ochrony przeciwpożarowej,

- sprzęt do pracy na wysokości,

- środki ochrony indywidualnej.

Z uwagi na to, że jesteśmy dystrybutorem asortymentu BHP posiadamy wszystkie niezbędne nam pomoce szkoleniowe.