klientpartnerarkas

Zespół Centrum BHP ARKAS P.Salamon to specjaliści w konkretnych branżach.

Nasze usługi to indywidualne podejście do klienta i zagadnień. 

Posiadamy  kilkunastoletnie doświadczenie w realizowaniu zadań służby BHP oraz opracowywaniu wszelkich dokumentacji.

Świadczymy również usługi w zakresie: przeglądu sprzętu do prac na wysokości, przegląd gaśnic oraz audytów bezpieczeństwa maszyn.

Jesteśmy by Ci pomóc - Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Obsługa Pierwszego Kontaktu

+48 14 655 36 35
+48 14 655 36 34
+48 606 125 015

biuro@arkas-bhp.com

Wojciech Ogonek
Specjalista ds. BHP
+48 606 389 398
wojciech.ogonek@arkas-bhp.com

Paweł Salamon
Specjalista ds. Bezpieczeństwa Maszyn
Przegląd sprzętu do prac na wysokości
+48 606 744 312
arkas@arkas-bhp.com

Małgorzata Bajorek
Specjalista ds. BHP
Szkolenia wstępne ogólne
+48 606 125 015
malgorzata.bajorek@arkas-bhp.com

Dawid Piórkowski
Przegląd sprzętu do prac na wysokości
+48 696 081 265
dawid.piorkowski@arkas-bhp.com

SŁUŻBA BHP

bhp

W swojej ofercie posiadamy trzy pakiety:

- miesięczny KOMFORT,
- kwartalny OPTIMA,
- półroczny KOMPAKT.

Nasza firma zajmuje się stałą obsługą firm w ramach której oferujemy m.in. przygotowanie dokumentacji powypadkowej, analizę wypadków przy pracy, organizację pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych, szkolenia wstępne ogólne, analizę stanu BHP.

UWAGA: Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy § 2. Pracodawca - przypadku braku kompetentnych pracowników - może powierzyć wykonywania zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy.

SZKOLENIA BHP PPOŻ

bhp

Szkolenia przeprowadzamy zarówno w formie tradycyjnej (wykład, seminarium, ćwiczenia) jak też w formie samokształcenia kierowanego (szkolenia okresowe i tematyczne online).

Forma i poruszane zagadnienia są indywidualnie dobierane do potrzeb klienta.

Podczas szkoleń korzystamy z pomocy dydaktycznych:
- zestawy pozoracji ran,
- defibrylator szkoleniowy,
- fantomy,
- środki medyczne,
- okulary symulujące upojenie alkoholowe,
- wytwornica dymu do symulacji pożaru,
- przekroje gaśnic - budowa i zasada działania,
- podręczny sprzęt ochrony przeciwpożarowej,
- sprzęt do pracy na wysokości,
- środki ochrony indywidualnej.

Z uwagi na to, że jesteśmy dystrybutorem asortymentu BHP posiadamy wszystkie niezbędne nam praktyczne pomoce szkoleniowe.

Wszelkie informacje pod nr tel: +48 606 125 015 lub +48 (14) 655 36 35

DOKUMENTACJE BHP

W ramach naszych usług oferujemy sporządzenie:

 • oceny ryzyka zawodowego,
 • analizy stanu bezpieczeństwa i higieny
 • instrukcje BHP, użytkowania maszyn
 • wsparcie w opracowaniu IBWR
 • opracowanie rejestrów (wypadków przy pracy, substancji niebezpiecznych, chorób zawodowych itp.)
 • szereg pozostałych - zapytaj naszego specjalistę

DOKUMENTACJA WYPADKU PRZY PRACY

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw.

Każda dokumentacja przygotowana jest starannie aby nie została odrzucona przez ZUS i nie została podważona podczas ewentualnej rozprawy sądowej.

Wytłumaczymy na czym polega cały proces, przygotujemy protokół i zweryfikujemy dokumenty związane z wypadkiem.

AUDYTY MASZYN I LINII PRODUKCYJNYCH

Wykonujemy audyty maszyn pod kątem:

 • wymagań zasadniczych (maszyny nowe - dyrektywa maszynowa),
 • wymagań minimalnych (maszyny używane - dyrektywa narzędziowa).

Wymagania zasadnicze (nowe maszyny) obowiązują: producenta (projekt i wykonanie) wprowadzonej do obrotu maszyny lub osobę oddającą do użytku maszynę (np. maszyna wykonana na potrzeby własne. Dotyczą maszyn wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku w Polsce po 01.05.2004 r. (data wejścia Polski do Unii Europejskiej).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1228) z późn. zm.

Oferujemy wg Państwa potrzeb kompleksową obsługę dostosowania zarówno pojedynczych maszyn jak i całych linii produkcyjnych.

Przebieg audytu:

 • Identyfikacja wizualna maszyny oraz kontrola dokumentacji.
 • Przegląd na zgodność z wymaganiami prawnymi (lokalizacja, elementy sterowania, zabezpieczenie stref niebezpiecznych, działanie elementów bezpieczeństwa, itd.)
 • Sporządzenie i przekazanie raportu z audytu w skład którego wchodzą: odniesienie do przepisów i norm,
 • Identyfikacja maszyny, wykaz niezgodności, ocena ryzyka, proponowane działania korygujące.
 • Reaudyt - wykonany po wykonaniu działań korygujących, potwierdzający dostosowanie maszyny do obowiązujących wymagań.
 • Wystawienie poświadczenia Zgodności lub przygotowanie Deklaracji Zgodności.
 • Istnieje również możliwość wykonania kompleksowych działań korygujących.

PRZEGLĄD SPRZĘTU DO PRAC NA WYSOKOŚCI

Nasza firma specjalizuje się w:

 • doborze,
 • sprzedaży,
 • przeglądach sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.

Dzięki uzyskanym kwalifikacjom wykonujemy przeglądy największych na naszym rynku producentów tego sprzętu.

Sprzęt do pracy na wysokości należy przeglądać zgodnie z zaleceniami producentów. Zazwyczaj gruntowy przegląd wykonywany jest co najmiej raz w roku i częściej (zależy to od częstotliwości użytkowania).

Przegląd jest niezbędny do dalszego użytkowania sprzętu - potwierdza on zachowanie lub nie funkcji bezpieczeństwa.

Przegląd techniczny gaśnic

przegląd gaśnic

Wykonujemy przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnic itp.) Częstotliwość takich przeglądów określa producent, zazwyczaj jest to dla gaśnic - co najmiej raz w roku. Przegląd jest niezbędny do dalszego użytkowania tego sprzętu - potwierdza on zachowanie lub nie funkcji przeznaczenia.

Dobór środków ochrony indywidualnej

dobór soi

Jeżeli zdecydujesz się zakup naszego asortymentu, nasi specjaliści pomogą Ci w doborze odpowiedniego zabezpieczenia przed zagrożeniami związanymi ze środowiskiem pracy.

Pamiętaj , że tylko część asortymentu wystawiliśmy w sklepie online. Jeżeli nie znajdziesz tego czego szukasz - zadzwoń +48 14 6553635 lub +48 606182710.

SKLEP ONLINE