Reklamacje i zwroty

Reklamację Produktu z tytułu wady produktu, niezgodności produktu z umową sprzedaży Klient może złożyć pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@centrum-bhp.com.

Prosimy o skorzystanie z formularza reklamacji lub zawarcie w piśmie reklamacyjnym poniższych danych, co znacznie ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji:

- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,

- datę zgłoszenia reklamacji,

- nazwę i numer dokumentu zakupu stanowiącego podstawę reklamacji,

- nazwę przedmiotu reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,

- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Wzór formularza reklamacji dostępny jest (tutaj).

Po otrzymaniu informacji zwrotnej o przyjęciu zgłoszenia reklamacji należy odesłać reklamowany towar na adres:

CENTRUM BHP ARKAS P. Salamon

Ul. Czerwona 55B

33-100 Tarnów

O wyniku rozpatrzenia reklamacji poinformujemy do 14 dni.

Zwrot produktu - odstąpienie od umowy

Zwrócić produkt (odstąpić od umowy) Klient może w terminie 14 dni bez podawania przyczyny składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@arkas-bhp.com

Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest (tutaj).

Po otrzymaniu informacji zwrotnej o przyjęciu oświadczenia odstąpienia od umowy należy odesłać zwracany towar na adres:

CENTRUM BHP ARKAS P. Salamon

Ul. Czerwona 55B

33-100 Tarnów

Koszt wysyłki zwracanego towaru ponosi Klient. (Prosimy nie wysyłać przesyłek z opcją za pobraniem.)

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących postępowania reklamacyjnego lub zwrotu prosimy o kontakt telefoniczny: 606 182 710, 14 655 36 35 lub e-mali: sklep@arkas-bhp.com.